Гласувания: 104

Не сте указали за какво гласувате.

Да, мога като специалист по инф. технологии (20 - 19.2%)
Да, мога с мои политически статии (12 - 11.5%)
Да, с материали за Стил на живот (7 - 6.7%)
Да, като подаващ интересни линкове (14 - 13.5%)
Не, не ми е интересен проекта (4 - 3.8%)
Не, предпочитам само да съм читател(ка) (47 - 45.2%)