Гласувания: 93

Не сте указали за какво гласувате.

Да, мога като специалист по инф. технологии (18 - 19.4%)
Да, мога с мои политически статии (11 - 11.8%)
Да, с материали за Стил на живот (7 - 7.5%)
Да, като подаващ интересни линкове (12 - 12.9%)
Не, не ми е интересен проекта (4 - 4.3%)
Не, предпочитам само да съм читател(ка) (41 - 44.1%)