Гласувания: 97

Не сте указали за какво гласувате.

Да, мога като специалист по инф. технологии (19 - 19.6%)
Да, мога с мои политически статии (12 - 12.4%)
Да, с материали за Стил на живот (7 - 7.2%)
Да, като подаващ интересни линкове (12 - 12.4%)
Не, не ми е интересен проекта (4 - 4.1%)
Не, предпочитам само да съм читател(ка) (43 - 44.3%)