Раздели
Информационни технологии Музиката, която вдъхновява Политика и Общество Смях за отмора Стил на живот
 
Нашият бутон

Ще сме Ви много благодарни, ако поставите някъде във Вашият сайт и нашият бутон за бърза връзка!◊ код на бутона ни ◊

 
Биоинформатиците

Кой е оптималния брой на творческите хора в обществото?

bio.gifБиоинформатиците са определили оптимума между творците и незаетите с творчество в едно общество. Също така са изчислили и колко време е необходимо на творците за генериране на нови идеи и колко за копиране на вече съществуващи. Работата на изследователите още не е публикувана в рецензируем научен журнал. Значи? Значи за Симеон Дянков биоинформатиците са "феодални старчета" и сигурно трябва да мрат, вместо да се пречкат на великите идеи на Световната банка за България. Слава богу, че тези учени не са българи, та затова работата им се цени и признава.

И така: креативността (способността да се пораждат нови идеи и концепции) традиционно се счита за положително качество. Но общество, в което повечето хора се занимават само с производство на идеи не може да е стабилно (кой ли не от МВФ и СБ и какво ли не експериментира в България за последните 20 години). За да допринасят реална полза идеите трябва да се реализират на практика. С това се занимават основно хора, възприемащи новите идеи и копиращи ги.

Авторите на изследването, за което тук става дума са решили да определят какво трябва да е оптималното съотношение между творците-генератори и творците-копиращи новото. Втората цел на изследването е била да се изчисли колко време е нужно на творците за генериране на една идея и колко за копиране на съществуваща. За решаване на поставените задачи е бил използван математически модел, с помощта на който се е симулирало поведението на истинските творци и на тези, които възприемат и модифицират идеите. В модела изследователите са приели, че двата типа дейности могат да се вършат от един и същ човек. Накрая авторите на изследването са се опитали да оценят ползата от едните и другите действия на творците за обществото.

Оказало се, че на обществото най-изгодно е когато по-голямата част от индивидуумите хабят под половината от своето време за генерация на новите идеи. И по-голямата да е за копиране (т.е. прилагане на практика) на създадените концепции. Изследователите са разгледали и ситуацията, при която част от популацията не е в състояние да копира, а може само да твори. При този случай за съхраняване на баланса в обществото трябва да има не-повече от 30% творци на идеи. Останалите трябва да се занимават само с копиране.

По аналогичен начин физици от Кембриджкия университет са създали модел, който описва с еднакъв успех и успешните революции и внедряването на пазара на нови продукти.

Същността на модела е следната. Имаме група единици на плоскост. Направлението на движение на една частица се определя от усредненото направление на движение на частиците около нея (така да се каже, частициата е част от тълпата). Ако в дадената група се въведе някакъв набор частици-лидери, които се движат да речем вдясно, то цялата маса рано или късно ще започне да се движи в новото направление (в дясно). Въпросът, който възниква е: Може ли друга група частици-лидери да застави масата да се движи на ляво? В рамките на модела побеждава естествено тази група лидери, която е по-многобройна. Но ситуацията се мени коренно, ако в модела се вложат някои нетривиални взаимодействия на частици помежду им. Физиците добавили на частиците-лидери две характеристики. Първо, колко бързо частиците са способни да разпространяват своето влияние. И второ - колко добре са способни да удържат привързаността на вече "обърната" част от тълпата.

В резултат изследователите успели да установят, че окончателното направление на движението се обуславя от разпределението на частиците-лидери по фракции. Така се видяло, че при неудачно разпределение на частиците-лидери за дясно движение, по-малобройните частици-лидери за ляво движение все пак успяват да изменят направлението на движение на цялата маса.

  


Създадено : 22/11/2009 : 21:40
Обновено : 22/11/2009 : 21:40
Категория :
Страницата е прегледана 950 пъти


Предпросмотр печати Предпросмотр печати     Версия за печат Версия за печат

 
За Вашият бизнес!Дестилация на:
ракия, водка и
аромамаслаТРИ ДЕ ЕКСПО
Само при мен!
Почти 40 000!
панаира и изложения!
 
Други функции


Приятелски обмен
Ползвайте го и по въпросите на ТРЗ

 
^ Нагоре ^
чичо Данчо - http://yordan3d.googlepages.com/
  Администратор на сайта Йордан © 2004-2007 - Сайтът е създден чрез CMS GuppY v4.5.17

Счетчик посешений страниц в сутки Счетчик уникальных посетителей в сутки